M vill ha en omodern skola för endast de bästa

Jag bara måste kommentera. Är artikeln gammal eller är det ett skämt? M vill ha en modern skola för alla

M vill ha en modern skola för alla

Alliansen har sedan 2006 inlett en upprustning av den svenska skolan med större fokus på att stärka lärarnas roll och lägga fokus på kunskap. Det är bra, men skolan står fortfarande inför stora utmaningar. Därför väljer Moderaterna att förnya sin skolpolitik.

Bara rubriken får mig att rent ut sagt bli förbannad. ”Modern skola” – det är precis motsatsen ni vill ha. Genom er politik inför ni en gammal skola som gynnar dem som klarar sig bäst. Det är helt ok om ni står för konservativa idéer och vill bevara skolan som den är men var ärliga och stå för det och kom inte med att ni har nya idéer och vill ha en modern skola. Det är gamla idéer ni kommer med och ett tillbakatåg till 60-talet eller ännu längre bakåt. Ni har inte förstått något över huvudtaget vad den ökade globaliseringen innebär eller hur samhället förändras från hierarkiska modeller till nätverkande. Ni har inte förstått att Asien nu konkurrerar bort svenska företag tack vare att de har bättre ingenjörer och billigare arbetskraft. Det har inget med resultaten att göra överhuvudtaget utan handlar om att alla andra länder faktiskt kommer upp i samma levnadsstandard som vi. Det som skiljer är att Asien m fl har så oerhört många fler ingenjörer etc så både toppen och bredden är på bättre nivåer än vad Sverige någonsin kommer komma upp i. Inte ens om vi samverkar med Europa kommer vi upp i samma nivåer. Oavsett resultaten i skolan kommer vi inte kunna konkurrera på sikt. Förnya er skolpolitik och anpassa den till omvärlden och framtiden, tack!
Det är helt avgörande att vända den nedåtgående resultatutvecklingen för landets elever och den bristande likvärdigheten mellan skolor.

Skolverket rapporterar att likvärdigheten i grundskolan brister, och denna trend måste brytas om alla ska få en bra start i livet.

Bra, där är vi nästan eniga – det gäller att ALLA ska få chansen i skolan. Och att resultaten sjunker spelar mindre roll eftersom man inte mäter sådant som kommer vara (och är nu) avgörande i framtiden t ex innovationsförmåga, entreprenörskap och kreativitet.

Vi har studerat vad som skapar en framgångsrik skola. Slutsatserna är tydliga. De viktigaste verktygen för mer kunskap och likvärdighet är engagerade lärare, återkommande uppföljning av elevernas kunskaper i främst läsning och matematik, tydlig återkoppling till eleverna, mer undervisningstid och mer individuellt utformat stöd för dem som behöver.

Det har ni inte alls gjort – slutsatserna kan handla om att lärarna är viktiga ja, och lärarna är otroligt duktiga redan idag och uppföljning är bra också dvs OMTANKE. Mer undervisning är bra också och kan vara avgörande och individuellt stöd är bra med – för alla då!

Därför presenterar vi förslag för stärkt lärarroll, mer av prov och betyg, utökad undervisningstid och stora satsningar på undervisningsstöd, särskilt för de yngsta eleverna.

Och sedan kommer det fullständigt motsatta förslaget och påståendet: ”mer av prov och betyg”. Mer av prov och betyg innebär att lärarna kommer få mindre tid över till eleverna. Eleverna kommer tappa motivation och engagemang och helt enkelt strunta i skolan – och i tidig ålder nu då dessutom. De elever som ni vill hjälpa kommer få ännu mer anledning att skita i skolan och då förstöra för varandra. Detta kommer i sin tur innebära att de kommer att underminera lärarna genom att helt enkelt inte följa med i undervisningen och se till att pluggisarna inte får lugn och ro. Vad kommer hända? Jo, de blir utkastade ur klassrummen och kommer tillslut bli hämtade av polisen. De elever som kanske inte gormar ”Fuck you!” i klassrummet kommer att flyttas över till specialklasser och detta kommer att öka segregationen.

I Östersund är det enligt Skolverket en fjärdedel av eleverna i årskurs 9 som inte uppnår målen i ett eller flera ämnen. Det är över rikssnittet och ett tydligt tecken på att skolan inte ger eleverna i vår kommun den hjälp de behöver. Vi anser att det är viktigt med tydligare och tidigare återkoppling mellan lärare och elev.

För att de reformer och åtgärder som vi föreslår ska vara effektiva att vända den negativa resultatutveckling krävs att viktiga strukturer som läroplaner och skollag redan är på plats. Under de senaste sex åren med Alliansen i regeringsställning har den svenska skolan genomgått omfattande reformer för att få på plats just dessa nödvändiga strukturer.

Handlar det om minutiös planering och kontroll kommer engagemang hos både lärare och elever minska med följd att lärare slutar, elever hoppar av och skolor står där utan vare sig lärare eller elever. Tydligare återkoppling är bra, men rätt metod är inte mer betyg och mer prov utan precis tvärtom. Kommunikation mellan människor sker bäst genom att samtala inte genom att gömma sig bakom siffror och bokstäver.

Vi är nu redo att fortsätta att förbättra den svenska skolan med riktade åtgärder för att höja kunskapsresultaten och bryta den negativa trenden med mindre likvärdiga skolor.

Skolan ska utformas efter elevens behov och därför vill vi satsa mer på den formativa bedömningen som innebär tydligare och mer frekvent återkoppling till eleven. Vi vill införa obligatorisk förskoleklass och behovsbedömning från den här klassen för att eleven ska få rätt hjälp och stöd från början. Betyg ska ges från årskurs 3, vilket är samma årskurs som eleverna gör sina första nationella prov. Det finns mycket som tyder på att elever från studieovana hem gynnas av betyg från tidig ålder, då de ger en tydlig signal till elever, lärare och föräldrar om elevens behov och förutsättningar.

”Formativ bedömning” verkar bra va? Men ni vet ju inte vad det innebär överhuvudtaget. Rätt hjälp och stöd kan man mycket enkelt ge UTAN att sätta stämplar på barn som inget annat än vill lära. Det ni vill införa dödar effektivt varje barns glädje i lärarande genom att tala om att de inte duger och därför sätta dem i stödåtgärder vid sidan av resten av klassen. Vad exakt är det som tyder på att elever från ”studieovana hem” gynnas? Det är precis tvärtom. Om man är från Somalia eller kanske ett vanligt svenskt missbrukarhem och som förälder kanske knappt har gått i skola själv och sedan får hem ett underkänt barn, kommer detta barn gynnas av att föräldern och barnet är kasst och förmodligen aldrig kommer få ett fint jobb? Kommer stödåtgärderna då se till att eleven få A eller kommer eleven själv på ett magiskt sätt motiveras att lära upp föräldrarna och på så vis få hjälp och då själv få A i betyg? Eller kommer missbrukarfamiljen bli drogfri pga av det låga betyget, är det det som ni menar? Den mycket tydliga signalen ”Du är kass” påverkar negativt och skadar speciellt barn som inte i ligger i fas i mognad med övriga i klassen. De blir från början intutade att de inte duger och inte har någon chans. Så är det i verkligheten och tala gärna om att ni vill ha det så – det är ju ändå Moderat politik att gynna rika och kapabla. Varför inte vara ärliga med detta och stå för er politik? Varför påstå att ni tar ett socialt ansvar och bedriver en social politik när ni gör precis tvärtom? Det är att vilseleda och bedriva en propagandistisk och lögnaktig politik.

Propaganda: Syftet är således inte att informera utan att påverka, och innehållet brister ofta i saklighet, är avsiktligt ofullständigt, vinklat eller rentav falskt.

Vi ser även att det finns ett tydligt behov av mer tid mellan lärare och elev. Forskningen visar att med skickliga lärare kan kunskapsresultaten snabbt förbättras. Därför föreslår vi fler speciallärare, en satsning på lärarhandledare för svaga skolor och mer undervisningstid, med fokus på matematik och läsning.

Och då föreslår ni att lärare ska få mindre undervisningstid eftersom de istället ska sitta och göra bedömningar och rätta prov efter prov efter prov samt hantera elever som fullständigt tappat tron på skolan och som inte VILL vara där varken fysiskt eller psykiskt. Med bättre lärare kommer man framåt ja. Ingen tror väl på fullt allvar att sämre lärare kommer att ordna bättre resultat? Mer fokus på matematik och läsning kommer naturligtvis förbättra PISA-resultaten om man antar att eleverna vill hålla på med detta, då. Om man inte lyckas med att koppla matten eller läsningen till elevernas egna intressen kommer man inte lyckas. Och är det verkligen så att matematik är rätt fokus när världen ser helt annorlunda ut idag och om 20 år om man jämför med 60-talet när linjärt tänkande och att lyda order var avgörande för att bygga och utveckla industrin. Det är HELT andra förmågor som behövs idag och i framtiden. Det är helt obegripligt att ni inte tar in framtidsanalyser när ni tar fram er gamla skolpolitik. Ni måste kunna ta ett större samhällsansvar än att hålla på med simpelt röstfiske för den äldre generationen. Ni bevisar än en gång att ni inte är skickade att leda Sverige in i framtiden och det gör mig både upprörd som före detta moderat och som medborgare.

Moderaterna ser allvarligt på sjunkande resultat och ojämlika förutsättningar. Därför vill vi nu gå vidare med ytterligare satsningar för att skapa en modern skola för alla.

Saila Quicklund (M)

länsordförande och riksdagsledamot

Tomas Tobé (M)

ordförande utbildningsutskottet

Gå nu vidare men lämna utbildningsfrågor till experter istället som har riktig kunskap om hur lärande fungerar både för stora och små. Då kanske ni lär er något också? Och så ett tips – ärlighet varar längst. Ni vill egentligen ha en gammal ”hederlig” skola för att gynna de bästa. Säg som det är istället.Kategorier:debatt, framtiden, ledarskap, Samhällsutveckling, skolan, Skolan och lärande, svensk politik

Etiketter:, , , ,

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: