Livet

Valborg 2013

Denna uråldriga tradition. Läser ur Wiki: ”Valborg blev helgonförklarad den 1 maj (som sedan firades som Valborgsmässan, Walpurgistag), och genom denna omständighet förbands hennes namn med den germanska hedendomens denna dag hållna vårfester, som av den kristna övertron stämplades såsom… Läs mer ›