#skolvåren

Psykbryt med Inger Enkvist

Kommentar på en DN-artikel: Bryt med flumpedagogiken NORMLÖSHETEN Sedan 1960-talet finns en starkt antiauktoritär strömning i skolan, som hävdar att lärare och föräldrar utövar förtryck när de leder ungas utveckling. Ett tidigt tecken på ett samhälles förfall är bristande respekt… Läs mer ›