WiFi är lika farligt som värmedynor och inlagd gurka

Jag blir så arg på folk som utsäger sig vara vetenskapens representanter och sedan sprider ren dumhet, lögner och använder sig av pseudovetenskap för att sprida myter och skräckpropaganda. I vetenskapens namn dessutom!

Att WiFi i skolorna är farligt och orsakar cancer är något som flera personer, organisationer, s k doktorer och personer marknadsför och verkligen tror på. Det är en rädsla som de sedan använder då de subjektivt försöker hitta bevis (inte särskilt vetenskapligt). Jag kommer be några andra mer insatta granska denna sajt ( http://wifiinschools.com) som är full med lögner, felaktiga slutsatser och rent nonsens. Jag är INTE expert på området men kan ändå läsa och se igenom skiten. Jag kan ju också vara FÖR att vi alla ska ha WiFi men, jag kan även vara seriös och objektiv i detta.

This website is dedicated to helping the public realize that wireless internet, or WiFi, emits radiation that causes a myriad of serious health effects, including damage to DNA, cancer, and infertility. Research shows that autism, ADHD, and other behavioral problems are also associated with wireless radiation exposure. Many scientific and medical experts have issued warnings because of the evidence before them.

Det finns inga vetenskapliga bevis för att WiFi skulle vara farligt. S k strålning kan vara farligt ok, men för att dra slutsatser behöver man veta vad strålning är. Och det finns inte ett enda bevis för DNA-förändringar, cancer eller autism eller ADHD eller någon negativ effekt överhuvudtaget som är mer påtaglig än värmefilt eller t o m inlagd gurka. 25 000 granskade vetenskapliga rapporter säger att man inte hittar bevis. Och i blindtest kan inte ”överkänsliga” avgöra om wifi är på eller inte. Märkligt.

Wiki om strålning

20140305-075703.jpg

Det finns olika typer av strålning i en skala där t ex UV-ljus, röntgen och gamma-strålar är farliga. De är speciellt farliga eftersom de kan påverka människokroppen och ändra i DNA. Så vi ska då t ex inte bygga en skola bredvid ett havererat kärnkraftverk. Och vi kanske inte ska bestråla barn med röntgenstrålning hela dagarna. Då kommer man få en rad olika effekter på både psyke och kropp. Mer om de senare.

Nästa typ av ljus är det ljus vi själva ser – alla regnbågens färger som vi oundvikligen utsätter oss för dagligen. Som faktiskt är nyttigt för oss. Oj, nu glömde jag en sak om den farliga strålningen – den orsakar cancer, förändringar på cellnivå, t ex hjärncancer då. Vanligt ljus orsakar INTE cancer. Går man lite mer mot ÄNNU snällare strålning såsom infraröd strålning eller microvågsstrålning är sannolikheten ännu lägre för för förändrar på cellnivå och längst ner i skalan där radiovågor inkl WiFi-finns är risken obefintlig. Det är inget okänt område för vetenskapen – det är fakta. Jag citerar från sajt:

Solutions are readily available. Computers in schools can be connected to the internet via wired technology, which does not emit RF microwave radiation, and is both faster and more reliable.

WiFi emits RF radiofrequency microwave radiation. Both wireless routers and wireless computers contain transmitters that send information back and forth through the air. Microwave radiation is able to penetrate walls made of wood, metal, and concrete. It can also penetrate our bodies.

Lösningen till icke-problemet finns redan alltså. Routrar skickar också ut ljus vi inte ser, men dessa ljus är faktiskt fortfarande helt ofarliga. T o m mindre farliga än ljuset, förlåt strålningen från en lampa. Och ljuset från en trådlös dator far igenom kroppen ja, helt utan att skada den. Fortfarande.

There are literally thousands of peer reviewed studies, conducted in laboratories and field studies from around the world, that show wireless radiation to be harmful.

Ren lögn, det är snarare tvärtom. Artiklar och undersökningen i en förkrossande majoritet säger precis tvärtom. År efter år. Läs i denna rapport som bemöter ett antal myter, dels felaktiga undersökningar och dels resultat som inte kan reproduceras. Nedan står det vetenskapliga bevis som är rent struntprat alltså. I den ena efter den andra studien om man läser finner man den ena konstiga slutsatsen efter den andra. Att t ex använda sig av nio möss och jämföra grupper som utsätts för strålning och sedan undersöka förändringar i hud och tecken efter vissa förändrande enzym är alltså inget bevis i sig. Om en skillnad i någon av grupperna skulle hittas är den inte statistiskt signifikant och inte heller relevant. När sedan experiment återupprepas och man inte kan reproducera resultat så står den första rapporten helt utan värde. Men detta nämns aldrig. Eller så t o m står det i rapporten att fler test behöver göras för att kunna bevisa. Man plockar ut rapporter med bra ämne och sedan förlitar man sig på att folk inte varken förstår eller orkar läsa. Men doktorerna står där med sina namn i vetenskapens namn. Skäms, ta mig f -n.
Scientific Evidence:

Recently Published Papers on Wi-Fi

Categorized Compilation of 1396 Peer Reviewed Studies

5,000 Peer Reviewed Studies

Rena lögner och totalt bortseende från rapporter som säger precis tvärtom alltså.

Nu blir det nästan komiskt.

20140305-083016.jpg

Vad betyder detta nu då? Jo, det finns en klassificering av olika ämnen och företeelser som man inte kan bevisa eller ej har bevisat är ofarliga. Det kan räcka med att det finns en tveksamhet som är pytte-pytte och det räcker för vetenskapen att inte släppa saken helt. Det är helt i linje med vetenskapen, inget är sällan svart eller vitt. I samma grupp hittar man även kaffe, inlagda grönsaker, bensinångor, kemtvätt mm. Att dra slutsatsen att förbjuda bensin, kaffe, picklade grönsaker mm bara för att vara säkra är det ingen som ens funderar på. Men, WiFi oj,oj… Det är ju dessutom något så onödigt och farligt som Internet.. Huh!!

Sedan kommer två gubbar som säkerligen säger något som går att tolka fullständigt fel. De är där för att lägga tyngd till alla hittills presenterade bevis – ingen orkar kolla filmerna. Knappt jag orkar kolla dem.

Och så givetvis Professor Olle Johansson Karolinska Institute Sweden:
Wireless Radiation & Irreversible Infertility . Årets förvillare 2004 av Vetenskap och Folkbildning:

Till Årets förvillare 2004 utses docent Olle Johansson, Karolinska Institutet, för hans mångåriga, lika tvärsäkra som onyanserade varningar för allehanda negativa hälsoeffekter av elektromagnetiska fält. Olle Johansson får priset som en av de främsta representanterna för de alltför många forskare som, för att dra uppmärksamhet och medel till den egna verksamheten, sprider oro bland allmänheten genom att i massmedia presentera obestyrkta hypoteser som etablerade fakta. Johanssons egen forskning håller låg kvalitet.

Vad som menas med forskningskvalitet i detta sammanhang behöver förklaras. I kontroversiella riskfrågor brukar man utgå från nio preciserade grundkrav (A. B. Hill, Proc R Soc Med 58, s. 295-300, 1965), som ska vara uppfyllda för att man ska kunna hävda att exempelvis en miljöfaktor verkligen orsakar sjukdom. Den del av Olle Johanssons verksamhet som handlar om elektromagnetiska fält, mobiltelefoni och radiovågor uppfyller inte dessa krav. Denna slutsats delas även av Vetenskapsrådet i rapporten ”Forskning om hälsoeffekter av elektromagnetiska fält” (pdf, 2004-11-01), där man bl.a. framhåller att Olle Johanssons forskning är svagt underbyggd både teoretiskt och metodologiskt. Även de nordiska strålskyddsinstituten har i en gemensam kommuniké konstaterat att vetenskapliga belägg för att mobiltelefonin skulle vara farlig saknas.

Olle Johansson använder också ett vagt, vilseledande och suggestivt språk. Till detta hör oklart använda begrepp – en av de mer förvillande formuleringarna är den som handlar om att man måste bevisa ofarlighet, vilket aldrig är möjligt.

VoF har noterat att Olle Johansson ofta uttalar sig i frågor som ligger utanför hans fackområde. Elektromagnetiska fält ligger helt klart utanför hans kompetens. När Johansson exempelvis talar om mikrovågor så antyds det att de skulle vara jämförbara med röntgen- och gammastrålning trots att det handlar om helt olika fysikaliska fenomen. De viktiga parametrarna när det gäller dessa olika elektromagnetiska fält är frekvens och intensitet. Om dessa inte preciseras är diskussioner om faror meningslösa. Även Olle Johanssons uttalanden om brott på DNA-strängar uppvisar grav kunskapsbrist. Exempelvis angav Johansson nyligen (Stockholms Fria Tidning 2004-12-24) en underskattning av den naturliga förekomsten av sådana DNA-brott med en faktor 100 000. Den som vill tas på allvar måste åtminstone ha rätt storleksordning på sina siffror.

Avslutningsvis noteras att Olle Johansson hävdat att en lång rad sjukdomar, såsom cancer, blodtrycksproblem, astma, allergi och sömnstörningar, skulle kunna orsakas av elektromagnetiska fält. Han menar vidare att man kan få malignt melanom av tv- och radioutsändningar. Särskilt uppmärksammad blev Johansson för ett par år sedan när han hävdade att hjärnskador och speciellt galna kosjukan skulle kunna orsakas av mobiltelefoni (Aftonbladet 2001-03-12).

Och sedan kommer den verkliga skräckpropagandan där man inte presenterar något vetenskapligt utan liksom förenklar för oss vanliga medborgare vad vetenskapen säger så att vi slipper tänka. Gå in i dokumentet och kolla. T ex genom att unga tjejer sitter med sig laptop i knät så blir deras äggstockar ”microwaved”, dvs de blir liksom kokta. Likadant med spermier som i sin tur skapar sterilitet etc. Oj, oj oj, och sedan drar man slutsatser, lägger upp snygga proffsiga bilder etc. Men vänta nu. Ja, det blir värme av laptops pga av att batteri blir varmt etc, ungefär samma effekt som en filt eller en brasa eller extra mycket kläder en vinterdag. Och ja, det skickas ofarliga mikrovågor genom kroppen som inte orsakar cellförändringar. Om det nu vore så att man stoppade in en kroppsdel i en mikrovågsugn och sätter på högsta effekt så får man inte cancer i första hand. Man börjar koka och bränner sig utan h-lvete (ursäkta). Det blir effekten av mikrovågandet. Man märker att man bränner sig, först på huden och om man lägger en brännhet stekpanna i knät varje dag i hela uppväxten så finns det nog risk för skador på lång sikt med infektioner i brännsåren etc. Men inte får man cancer. Cancer får man joniserande strålning dvs UV, röntgenstrålar, gammastrålar etc inte av ofarligare strålning än vanligt ljus.

Nu börjar jag bli matt. Nu kommer det andra ”bevis” som inte har med vetenskap att göra överhuvudtaget.

In 2007 the UK Health Protection Agency stated that a person could spend a year in a WiFi hotspot and only absorb as much radiation as a 20 minute phone call. This was blatantly misleading.

In order to be fully transparent about the radiation emissions, not only do we need to consider the radiation emitted from routers, but we also need to examine the radiation emitted from the wireless devices that are being held near the body. Some of these devices, such as iPads, emit even more radiation than cell phones. This is according to information from the manufacturer itself. (Apple Product Guide)

Now, consider that all long-term (over 10 years), case-control studies on cell phones have found an increased risk of cancer. Although no research has been done exclusively on children, studies have found that those under the age of 20 have over a 500% increased risk of developing cancer after only one year of using a cell phone.

In 2012, after reviewing the scientific literature, the Italian Supreme Court ruled that cell phones cause cancer. The gates were thus opened internationally for legal cases involving cell phones. In 2013 an Israeli cell phone company settled with a customer who developed brain cancer.

Given that iPads and other wireless devices emit as much or even more radiation than cell phones, and children in wireless classrooms are using these devices for much longer periods of time, it would be expected that these children would suffer from a much higher risk of cancer.

Att du har 20 iPads i knät eller om grannen har 17 st spelar fortfarande ingen roll eftersom strålningen är ofarligare än vanligt ljus. Du kan vara ute i friska luften (klädd då för att skydda dig mot UV-strålning som ger cancer) i hela livet utan att utomhusvistelsen i sig blir farligare – det är liksom inget som ackumuleras över tid.

Och bara för att en italiensk domstol fastslår något idiotiskt betyder väl detta inte att det är ett bevis. Det är snarare ett bevis på att folk i ledande positioner är okunniga och inte tar ansvar utifrån fakta utan ifrån politiska agendor och hur man känner.

Och så en fin bild.

20140305-090238.jpg

Så här sprids den ofarliga strålningen alltså genom kroppen när man har en laptop i knät. Jätteintressant. Suck. Men fin bild. Och en gedigen rapport som jag inte ens orkar läsa eftersom fortfarande strålningen eller ljuset är ofarligt.

Och sedan ytterligare skräckpropaganda där den fullständigt ofarliga strålningen lättare penetrerar spädbarns skallar eftersom de är tunnare. Vi måste rädda våra barn från Internet och WiFi. Och en non-profit akademi som med samma argumentation som ovan beskriver hur farligt det är. Men inget om de miljoner organisationer som tycker det är helt ok med WiFi.. eller miljarder borde det nog vara. Det verkar förresten som om författaren till sajten jag refererar till kopierat en del formuleringar därifrån. Ett cirkelresonemang utan dess like.

Sedan kommer pricken över i:

Connecting the Dots
Recognizing the Symptoms of Wireless Radiation Sickness

Fatigue
Headaches/Migraines
Nose Bleeds
Difficulty Concentrating
Dizziness – Nausea – Vertigo
Visual and Auditory Distortion
Racing Heart Rate (Tachycardia)
Anxiety
Depression
Memory Loss
Attention Deficit
Skin Rash
Hyperactivity, ADD, ADHD
Night Sweats
Insomnia

Ja, kanske om du besöker Tjernobyl eller Fukushima kanske du kan bocka av de flesta av dessa symptom.

Det fortsätter lite till, hur mycket fakta och lögner som helst. Jag tittar vidare i sajten och hittar inte vem som ligger bakom sajten. Inte förvånande.

Ett par saker till vore på sin plats men jag väntar med dem.

Jag kommer förmodligen göra en del 2 på detta ämne. Men jag känner att jag borde ägna tid idag till annat istället.Kategorier:Argumentationsteknik, blogg100, Skolan och lärande

Etiketter:, ,

38 svar

 1. Det blev en lång foliehattsdebatt med bevis om folks upplevelser. En Erik hävdar att det räcker med en enda rapport som påvisar risker för vi ska förbjuda wifi. Trots att 25 000 artiklar säger något annat. Med samma logik kan vi förneka global uppvärmning eftersom det finns några forskare som går emot strömmen och kritiska. Jag tror inte på den logiken, särskilt inte när jag dyker på sajter som http://www.wifiinschools.com som uppenbarligen håller på med allt annat än seriös vetenskap. Och en annan poäng jag ville kommunicera är att om ett parti står bakom sådana sajter så kommer man lätt kunna avfärda partiet som ett foliehattsparti. Det tycker jag INTE man ska riskera. Det finns betydligt viktigare frågor att driva. Pressen är inte logiskt och definitivt inte andra partier heller men snälla jag vädjar… Driv inte sådana frågor som bygger på skrämselpropaganda. De få som har har diskuterat har inte ens varit i närheten av att kommentera mitt blogginlägg eller ens diskuterat skeptikerrörelsen eller ens förstått vad jag ville att debatten skulle utmynna i. Förvånansvärt många har varit tysta dessutom. Partier som tycker att wifi ska bort från skolor för att värna om miljön borde väl vara FÖR internet och ständig uppkoppling så att vi slipper transporter från A till B för att träffas i ändlösa möten. Ju mer wifi desto mindre pengar behöver vi lägga på att bygga vägar för att bilar ska åka hit och dit. Bilar som dessutom orsakar BEVISAT mer bekymmer än både wifi och inlagda gurkor. Vi kanske skulle tänka ett steg till och se till att se till Helheten för människan och människorna och inte fokusera på detaljer som dessutom inte ens är relevanta negativt. Vi kanske borde fokusera på positiva effekter av wifi som innebär att jag t ex kan sitta på Busfabriken och tjata på dem som försöker debattera via wi-fi medan jag server mina barn, vi kanske ska fokusera på att all underbar strålning som finns idag och ger oss fantastiska möjligheter och att många inte känner någonting negativt alls av detta. Att det dessutom jobbas på att utvärdera och forska mera kring icke-joniserande strålning är väl en trygghet i sig (tack WHO), att det inte finns några som helst bevis för att wi-fi orsakar cancer (25 000 artiklar kring ämnet har granskats av WHO, tack WHO) kan vi väl ta till oss och inte skrämmas av oseriösa organisationer som grundar sitt resonemang på lögner, omvrängning av fakta och cherry-picking. Allt annat som har diskuterats idag kan väl vara nyttigt men leder knappast framåt och jag får väl bättra mig och provocera bättre nästa gång, försöka utmana mer… och dessutom fullständigt misslyckats med att öppna era ögon igen och igen och igen…

 2. Apropå Olle Johansson och VoF så har även Strålskyddsstiftelsen och Miljönämnden i Orsa/Mora utsetts till Årets förvillare pga strålningsfobi.
  https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%85rets_f%C3%B6rvillare

 3. Wow, you didn’t have time to read any of the research papers provided, but did have plenty of time to post a blog entry.

 4. Wow, you must read fast if you read through the thousands of peer reviewed studies that fast.

  Let’s start with the first:

  Klicka för att komma åt long-term_exposure_to_microwave_radiation_yakymenko_2011.pdf

  Which parts of this report do you disagree with and why?

 5. You state that you are not an expert in your blog entry. So how are you able to immediately discredit thousands of peer reviewed studies? How is it that you know better than experts who have spent their entire careers studying the effects of RF radiation?

  The answer is obvious: blind ignorance.

 6. The science of RF radiation is anything but a closed story. Over 1800 new research papers have been published in the last 5 years reporting effects from EMR radiation.

  In your world none of that matters, because you have already made up your mind.

  “Your assumptions are your windows on the world. Scrub them off every once in a while, or the light won’t come in.”
  ― Isaac Asimov

 7. Christer, why didn’t you disclose your type of work and the inherent conflict of interest you have regarding WiFi safety:

  From Linked in:

  IT coordinator at Transportstyrelsen (Swedish Transport Agency), IT co-ordinator at Swedish Transport Agency

  Of course you are defensive and unable to see straight.

  If WiFi is harmful, as an IT coordinator you are personally responsible.

  IT guys are always such tools when it comes to this issue….

 8. Well, this same story happened with tobacco, asbestos, and countless other agents.

  It’s just that they weren’t as popular as wireless.

  It’s easier to admit that a nasty chemical like DDT is harmful than it is the little device that you can’t get your hands off of.

  If 5,000 peer reviewed studies and testimonies from some of the world’s top scientists and medical experts won’t convince you, then I’m wasting my time even having this conversation.

 9. Obviously we will never know for sure if someone has gotten cancer due to WiFi.

  Although the Italian Supreme Court has ruled that cell phones cause cancer.

  There are also hundreds of studies showing that wireless radiation causes damage to DNA and other genetic effects. If you are at all familiar with biology you understand that this is typically a precursor to cancer.

  I think the bottom line is that you don’t want to do your research, or even hear about research that reports adverse effects. You are closed off to the evidence.

 10. Actually what happened was that the Italian Supreme Court would not allow industry-funded research due to the fact that such research has been proven to be biased.

  The court only admitted what was considered high quality independent research such as from Professor Lennart Hardell’s team.

  What I find scary is when parents ignore court decisions and thousands of studies.

  Children look to their parents to use proper judgment and to look after them.

  The last thing they expect is for the parent to be so biased that they can’t acknowledge the evidence before them.

 11. According to WHO, there have been 25,000 studies on EMF overall.

  How did you interpret that to mean that 25,000 studies have no found effects?

 12. Tjena Christer. Jag gillar ditt engagemang och jag tycker det är bra att du söker vetenskapliga bevis på saker och ting. Jag vill bara upplysa dig om att de vetenskapliga tester som är gjorda avseende WIFI testar strålningens direkta fysiska effekter gällande tumörsjukdomar och rent fysiska skador. I de fallen är inte strålningen så hög att den skadar oss. Däremot hur dessa strålar påverkar yngre personer vars hjärnor är under uppbyggnad samt vilken annan rent psykisk effekt de kan ha, finns ingen forskning på.

  Jag önskar därför att du inte avfärdar andras åsikter och kommentarer då du själv inte har en fullständig bild av verkligheten!

  Reflektera istället över samband mellan ökningen av psykiska sjukdomar och utbyggnaden av trådlös teknik. Jag är själv inte främmande för att det finns en statistiskt signifikant korrelation. Jag är också medveten om vilka följder det kan få om detta bevisas…Telekom-sektorn är inte liten!

  Mvh
  Daniel

  • Hjärnor under uppbyggnad eller inte spelar ingen roll eftersom celler är celler. Det finns idag inga entydiga bevis eller ens indikationer på att svag wi-fi-strålning påverkar ens vävnad, t o m är det så att man konstaterat att sannolikheten är i stort obefintlig. Det är sorgligt när fakta blandas ihop med tyckanden och teorier.

   Om du tror att wi-fi orsakar ADHD och autism är bevisbördan din. Om jag påstår att det är inlagda gurkor eller den ökade förekomsten av spöken eller utomjordingar är bevisbördan min. Det är så vetenskapen funkar – den utesluter inget men är noga med att utfästa vad som är de facto sanning.

   Om du tror att Internet eller t ex datorspelande eller TV-tittande påverkar ungas hjärnors koncentrationsförmågor så är det en annan fråga och har inget med wi-fi-strålning att göra. Och inte heller med kroppsstrålning, dagsljus, UV eller ens med katastrofen i Fukushima att göra. Tyvärr.

 13. http://www.brain-surgery.us/mobilephone.html …blokerade ?
  http://www.cnsneurosurgery.com.au/breaking-news-cell-phones-and-brain-tumors-leaked-insight-from-the-u-s-national-toxicology-program/
  http://www.rense.com/general82/drkhuranareport.pdf
  Enligt ‘TheIndependent’… bland annat orolig Svensk forskning som säger att tonåringar är närvarande i sina bästa år börjar lida av senil demens. En grupp från Isreals Weizmann Inst. off Science ledd av Joseph Friedman vissade att strålning från mobil inte bara värmer upp hjärnceller, men också stimulerar ERK enzymsystemet och potentiellt skulle detta leda till bildandet av tumörer.

  • Detta är ju bara rent strunt. Att en ”forskare” har åsikter om att unga blir senila handlar ju bara om att man inte behöver memorera t ex telefonnummer, eller komma ihåg var gator ligger etc eftersom man har en mobil som kommer ihåg åt en. Det har inget med hjärnceller eller ”strålning” att göra.

 14. glömde skrivit om CCD… 2014 läst om anställda som ”bin på pal/stege” i China

 15. Jag tycker som du. Har du varit inne på http://www.stralskyddsstiftelsen.se/ ? Reflektion?

 16. Christer Hellbergt, arg är du men också väldigt okunnig. Du kan inte fysiken. Du blandar ihop allt och har inte kunskap nog att se skillnad på olika frekvensers olika egenskaper. Du blandar in joniserande strålning med icke joniserande strålning. Det är vitt skilda typer av strålning.

  Jag rekommenderar dig att läsa in den grundläggande fysiken så du lär dig skillnad mellan olika våglängder och dess egenskaper och vilka våglängder som finns naturligt på jorden.

  Radiofrekvent strålning är mycket svag på jorden och det är dessa våglängder man nyttjar i den nya digitala tekniken. Man tillverkar alltså industriellt dessa våglängder, men inte bara det. Den tekniskt producerade strålningen är pulsad, är frekvensmodulerad är amplitudmodulerad har hoppteknik mm vilket är lika miljöfrämmande strålning som syntetiska miljögifter som DDT.
  Dessutom koncentrerar man strålningen i radiolänkar i den nya 5G-tekniken genom att dels göra strålarna smala och dels nyttja en kraftig antennförstärkning stor risk för ögonskoder om dessa strålar träffar ögonen. Fråga PTS så får du veta om tekniken.

  De våglängder som nyttjas främst i den nya trådlösa tekniken är decimetervågen, centimetervågen som har mycket hög genomträngningsförmåga genom nästan allt material, genom all biologisk vävnad, vilket vi saknar biologiskt skydd mot, eftersom dessa våglängder knappt finns på jorden. Solljuset som har extremt korta våglängder kan enbart passera genom fönsterglas, och vissa genomskinliga plaster, men inte genom moln. Inte ens värmestrålningen IR-ljuset, som är 1 mm långa våglängder kan passera genom moln, så oavsett om de håller hög rörelseenergi så är genomträngningsförmågan så låg, att det yttersta hudlagret knappt kan penetreras, medan decimetervåglängderna passera genom all kroppsvävnad, genom alla organen inklusive hjärnan och skadar den vilket syns i socialstyrelsen diagnosstatistik. De neuroligiska skadorna i hjärnan har ökat dramatiskt under 2000. Dessutom kan det bildas hotspot mellan organen och skada vävnaden, vilket ICNIRP skriver i en publikation https://solveig21miljoblogg.wordpress.com/icnirp/.

  Vidare finns tusentals vetenskapliga rapporter både äldre och nya som visar att denna artificiella mikrovågsstrålning skadar både oss och vår naturmiljö. Det är dåligt att du vräker ur dig så mycket okunskap och inte läst på i ämnet. På min blogg kan du läsa in dig på mycket av det du saknar i kunskaper. Men ta en kurs i grundläggande fysik, så du kan skilja mellan äpplen och päron. Här har du om våglängderna som nyttjas https://solveig21miljoblogg.wordpress.com/elektromagnetisk-stralning/vaglangder-och-frekvenser-2/

  Här har du om äldre forskning och tidigare kunskaper. Man visste mycket trots det tillståndsprövas inte mobilindustrins verksamhet enligt Miljöbalkens krav, trots att verksmaheten är extrem storskalig och påverkar oss alla dygnet runt. Både oss människor och vår naturmiljö. https://solveig21miljoblogg.wordpress.com/forskning-och-kunskap/aldre-kanda-kunskaper/

  Lycka till

  Mvh Solveig Silverin miljöingenjör

  • Kära Solveigt. De som sprider information om att wi-fi är skadligt, det är de som blandar ihop joniserande strålning med icke-joniserande. Mina fysikkunskaper räcker gott och väl för att kunna föra ett resonemang, förstå vetenskapliga artiklars slutsatser hjälpligt samt att icke blanda äpplen och päron – vad nu de har med saken att göra. Och detta, vilken rappakalja: ”Den tekniskt producerade strålningen är pulsad, är frekvensmodulerad är amplitudmodulerad har hoppteknik mm vilket är lika miljöfrämmande strålning som syntetiska miljögifter som DDT.
   Dessutom koncentrerar man strålningen i radiolänkar i den nya 5G-tekniken genom att dels göra strålarna smala och dels nyttja en kraftig antennförstärkning stor risk för ögonskoder om dessa strålar träffar ögonen.” ”Miljöfrämmande strålning” alltså lika farlig som DDT? Vet du ens vad DDT är? Och ja, ”genomträngningsförmågan” är rätt bra, den passerar igenom utan att påverka kroppen överhuvudtaget. De neurologiska skador har inte ökat ett smack. Det har inte hänt ett dugg i statistiken sedan mobiltelefonerna infördes. Och ytterligare en lögn om att det finns tusentals vetenskapliga artiklar som visar att den artificiella mikrovågsstrålningar skadar. Sanningen är att det inte finns en enda. Antalet rapporter som behandlar ämnet ligger säkerligen på runt 30 000 nu och inte en enda har kunnat påvisa något enda med nån enda säkerhet. Problemet med såna som du inte ens läser vad rapporterna kommer fram till. Så fort en rapport med t ex en titel som har frågeställningen om att mobiltelefoner kan orsaka cancer så tolkas det som att det verkligen är fallet. Men sedan när man läser rapporten så kryper det fram att inga indikationer kunde bestyrkas och att mer forskning behövs. I säkert 90% av fallen står det dessutom att man inte kan utesluta att varken det ena eller det andra är varken sant eller falskt.

   Du rabblar upp olika frekvenser och har som argument att vissa typer är ”onaturliga”, därmed skulle det vara farligt. Varför skulle det vara det? Du hänvisar till länkar som länkar till länkar… Jag tog mig tid att läsa denna t ex: http://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPThermalDamage.pdf
   Har du ens läst den själv? Kan du berätta vad den handlar om? För min del handlar den om ett slags rundabordssamtal där man diskuterar olika gränsvärden för vilken värme man bör utsätta vävnad för innan vävnaden blir skadad. 39 grader C verkar vara något att ta fasta på… så sitter man med en laptop i knät och batteriet börjar bli för varmt kanske man ska flytta laptop till ett bord. Det är inte konstigare än så – men det handlar fortfarande inte om Wi-Fi, 3G, 4G eller 5G. Du verkar liksom kunnig i olika frekvenser, men den kunskapen faller platt när du bara påstår (ur tomma luften) att det är farligt. Det är förmodligen farligare att skrämma upp osäkra människor som har det nog svårt nog ändå med el-fobier t ex. Denna stress är inte hälsosam och betydligt mer skadlig än wi-fi etc som inte bara far rakt igenom utan stoppas av huden. När man gör blindstudier kan inte personer som är ”känsliga” avgöra om wi-fi eller el är på eller inte. Men ser de en blinkande lampa bara så kommer paniken och symptomen trots att inget är på och lilla lampan är avskärmad. Det för mig är bevis nog. Så tro fanken att jag är arg när såna som du bedriver skräckpropaganda för att ytterligare spä på folks okunnighet och rädslor.

   Och innan du kommer med ytterligare meningslösa länkar eller konspirationsteorier, undvik gärna alla ”argument” som dyker upp här t ex:
   https://www.vof.se/blogg/miljonamnden-i-moraorsa-arets-forvillare-2011/

   Och för er andra: Jesus lever, Chemtrails existerar och ”Mobilstrålning, chemtrails och GMO hänger troligen ihop. Tre gigantiska miljöförstörare, en industriverksamhet som hänsynslöst riskerar att skada och i värsta fall utplåna större delen jordens nuvarande liv om det inte stoppas.” Jojo.
   Källa: http://gospel.jesuslever.eu/tag/solveig-silverin/

   Ha det gott!

 17. …Så ex de kluster av 7 dödsfall i hjärncancer 2008 på San Diegos Universitet i US, canceroffer i helt skilda åldrar, vid ett universitet som har en placerad hög cell Tower placerad precis bredvid sig, är bara ett slumpartat sammanträffande? Om du inte jobbar inom industrin själv, förstår jag inte din arga kamp för att försöka bevisa ofarligheten i denna sjukt inkomstbringande trådlösa nätverksindustri. En industri som inte gjort några strålningsstudier på människor eller djur utan gör allt för att tysta ner de forskar-och offerdrabbade röster som hörs. Och offren blir fler och fler. Mänskligheten har inte råd med detta experiment, inte heller med vår stolthet eller vilja att ha rätt till vilket pris som helst. Bara ödmjukt lyssnande på offer och forskare kan leda rätt. Men mammon styr, så långt är de flesta överens, right.

  • Ja, eller har man väl giftigt lim i nått golv, du får gärna länka till någon rapport som går att läsa.. Youtube-filmer är inte vetenskapliga bevis, hur missledande de än är. Varför tro att det är ”cell Tower” (vad det nu är)?
   Det är inte mitt jobb att bevisa att det är ofarligt, det är andras jobb att bevisa att det är farligt – ingen har lyckats hittills och skulle någon lyckas nångång är jag den förste som skriver ett blogginlägg om det.

   Det är väl just industrin som gjort strålningsstudier och som har konstaterat att det är ofarligt – det vore rätt korkat att släppa ut detta till mänskligheten på global nivå om det vore farligt. Vilka är offren menar du? Den mängd ökade smartphones som de senaste åren medfört borde väl rimligtvis öka nån statistik nånstans – men inte. Luftföroreningar dock, där har du den stora boven, men detta är det absolut tyst om trots att det finns bevis och fakta och konstaterade dödsfall kopplade. DET ska vi inte bry oss om utan det är wi-fi, 3G, 4G, 5G som är boven trots en enig forskarvärld är enig. Ja, mammon styr, därför är det i praktiken omöjligt numera att sälja farliga produkter – ja, förutom olja, bensin och annat giftigt då: det bara måste vi ju ha ju, hur farligt det än är.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: