Kommentarer: SKL:s åtgärder för att nå kunskapmålen

Jag hittar texter här och där som jag blir glad och lite förvånad över. Jag är inte ens längre provocerande och det är rätt glädjande. Fler och fler börjar få insikt!

IMG_0629-0.JPG

Så här anser SKL att skolan bör utvecklas

Bra ledarskap är avgörande för skolan

Rektor har en central roll för att skapa ett bra arbetsklimat och förutsättningar för lärare att lära av varandra. Att skolchefer och lokala politiker ställer tydliga mål och följer upp dessa är också viktigt. Kommuner som lyckas väl med skolan har en bra samverkan mellan de som leder skolan och lärarna.

Verkligen, med glöm inte resten av samhället också. Eleverna ska nånstans med sin utbildning och behöver få tankar väckta om arbetsplatser, samtidigt som vi lider av kompetensförsörjningsbekymmer – företagen och föreningsliv behöver komma in i skolan och eleverna behöver komma ut. För en kommun är det viktigt att engagera unga i närområdet, i staden och på landsbygden. Då får man ”lojala” vuxna senare.

Skickliga lärare lyfter resultaten

Skickliga lärare ska ha en bra lön, möjligheter att göra karriär och relevant kompetensutveckling. Lärare som engagerar och återkopplar till eleverna. Lärare som planerar, analyserar och utvecklar undervisningen tillsammans med andra lärare De nya karriärtjänsterna kommer att bidra till att lyfta lärarnas samlade kompetens.

Verkligen, men de facto finns en lärarbrist och en ännu större är på väg + stora pensionsavgångar för speciallärare. Hur man ska göra skolan attraktiv för f d lärare, unga studenter mm är för mig en gåta. Så länge smutskastningskampanjer och PISA-jakt är i fokus och inte lärande på riktigt, kommer situationen vara ohållbar de närmaste 10 åren. Så vad göra? Samhället och föräldrar och utomstående behöver engageras. Elever behöver engageras, pensionärer behöver engageras och teknik som redan finns behöver aktiveras – koordinerat och nationellt men styrt på gräsrotsnivå.

Förtroende och öppenhet är centralt

Det behövs ökad tillit mellan profession, huvudmän och stat. Det behövs mötesplatser där alla skolans aktörer kan mötas i dialog.

Verkligen – inte minst behöver man mötas effektivt på Internet genom att matcha behov/efterfrågan med tillgång. Förtroende och öppenhet är en s k oändlig resurs som man borde slösa med. De resurserna kostar inget – andra oändliga resurser är t ex beslutsamhet, kreativitet, glädje, fantasi, kommunikation…

God arbetsmiljö

Elever och lärare ska må bra och utvecklas. Alla skolor behöver arbeta med värdegrundsfrågor för att skapa bra relationer, arbetsro och trygghet.

Verkligen, men då kan man samtidigt inte skapa miljöer som ger långvarig stress dvs varken sådan stress som gör att elever sitter och är uttråkade och inte heller sån stress att elever upplever att de inte hinner med (t ex klassrum). Värdegrundsfrågor MÅSTE inkludera psykisk och fysisk hälsa, individuellt och i grupp. Detta arbete måste huvudmän etc vara med i så att man tillsammans enas om vad som är ok att må och inte. Lärare och elever måste få uppleva att det är ”högt i tak” och att man får vara med och påverka sin egen vardag. Vanmakt är ingen god arbetsmiljö och kommer aldrig att vara hur mycket det än står på ett papper.

Använd resurserna rätt

Kommunerna lägger cirka 40 procent av sin budget på skola och förskola. Sverige ligger i EU:s toppskikt både vad gäller resurser och lärartäthet. Samtidigt når andra länder bättre resultat med mindre resurser. Det väsentliga är därför hur resurser och kompetens används.

Verkligen. Sluta med kontrollbehovet, minska administration och förtroendeklyftor mellan huvudmän och lärare och mellan lärare och elever. Se till att ha en ”God arbetsmiljö” m a o. Att resultaten inte är som Polens är en direkt följd av vår välfärd och andras driv att få det bättre. Vi kan också hitta tillbaka till ”drivet”, men då måste man se till att sätta makt och frihet i rätt personer och på rätt nivå – i skolan!

Lyft in forskningen i undervisningen

Arbetet i klassrummet och skolutveckling ska bygga på forskning och beprövad erfarenhet. Alla kan lära av de kommuner och skolor som arbetar framgångsrikt.

Verkligen, men tolka inte ”beprövad erfarenhet” som att man ska behålla gamla traditioner. Dagens skola är INTE beprövad erfarenhet. Däremot finns det exempel idag som kan lyftas, utvärderas och utvecklas till att bli bättre. Däremot finns det aktionsforskning och en hel global värld som man kan inspireras och lära av. Och, som sagt, vem i hundan har bestämt att vi måste ha ett klassrum som är allt annat än en god arbetsmiljö?

Se och utnyttja IT:s möjligheter

Datorn i undervisningen är ett fantastiskt hjälpmedel för att utveckla läsförståelse, öva språk, matematik och mycket annat. Men många elever använder inte IT på ett sätt som bidrar till lärande. Det behövs satsningar på kompetensutveckling av lärare och skolledare.

Verkligen, bjud in externa aktörer och experter och låt lärare lära varandra, låt unga lära unga och se till att skapa tid för att forska, undersöka, testa och prova, utbyt erfarenheter via Internet utan plågsamma resultatkrav – det gäller att väcka intresse och nyfikenhet och upptäcka ihop. Resultatkrav kommer senare när man har utvärderat arbetssätt och tagit reda på vad som funkar bäst. Elever använder nog överlag IT som det ska användas – spelifieringsmetoder är något skolan verkligen borde anamma.

Lämna diskussionen om skolans huvudmannaskap

Att brister behöver rättas till betyder inte att staten ska styra skolan än mer. Det finns inga belägg för att det skulle ge bättre resultat. Det går att nå bra resultat i olika typer av skolsystem. Ge därför skolan arbetsro – inte fler stora reformer! Skolans måluppfyllelse kan bara förbättras om man utgår från lokala förhållanden.

Verkligen, ser till att dra tillbaka några av de mest idiotiska och mest förstörande reformerna bara. Utgå från det lokala men nyttja det nationella och globala.Kategorier:blogg100, debatt, skolan

Etiketter:

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: