Skrämselpropagandan fortsätter

Igen och igen publicerar seriösa tidningar detta dravel, dessa lögner. Nu senast tog Skolvärlden in skiten.
Debatt Besluten att införa trådlös teknik i skolorna har gjorts så snabbt att man glömt dess risker, trots att teknikens stora hälsofaror är allt mer klarlagda, skriver Rainer Nyberg, Mona Nilsson, Erja Tamminen och Lennart Hardell.

20140403-142929.jpg

Att rida på att folk tror att allt går så snabbt numera plockar säkerligen poänger hos vissa. Då är det så lätt att man glömmer faror. Nej, området är sjukt beforskat och kartlagt numera och man har inte hittat några som helst belägg för hälsorisker. Debattartikeln (ej fakta således) skrivs av personer med koppling till ”Årets förvillare 2013”: Strålskyddsstiftelsen.

I snabb takt har trådlösa nätverk, trådlösa datorer och läsplattor invaderat skolor och förskolor.

Det är en invasion gott folk av främmande makt nästan.

Besluten att införa tekniken har gjorts så snabbt att man glömt dess risker, trots att den trådlösa teknikens stora hälsofaror är allt mer klarlagda.

Inte en enda hälsorisk är kartlagd.

All trådlös teknik som ingår i exempelvis läsplattor, mobiler, bärbara datorer, mobilmaster och trådlösa nätverk sänder ut radiofrekvent elektromagnetisk strålning (mikrovågor) som sedan 2011 bedömts vara ”möjligen cancerframkallande” klass 2B av WHO:s cancerforsk­nings­institut IARC.

Mmm, den LÄGSTA klassificeringen man kan ha och eftersom folk är oroliga låter man den ligga där bland inlagda grönsaker, kemtvätt mm. Och märk väl ”möjligen” inte ”troligen”.

I dag finns det så starka belägg för att strålning­en orsakar cancer att bedömningen kan skärpas till klass 1, cancerframkallande för människor, i samma klass som asbest och tobak. (Källa: ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24192496)

Nej, detta är ren lögn och desinformation – att sedan koppla till asbest och tobak är ett fult knep så att man ska överföra dessa säkra och belagda risker. Artikeln som man hänvisar till är Lennart Hardells egen som man otaliga gånger avfärdat bl a pga av att studien baseras på intervjuer av cancerpatienter som hävdar att det just är mobiltelefonernas fel. Och dessutom har ju denna typ av cancer inget med wi-fi att göra oavsett. Läs gärna denna artikel.

Den radiofrekventa elektromagnetiska strålningen från den trådlösa tekniken vid nuvarande och planerad användning kan leda till en global hälsokatastrof i form av många nya cancerfall och många barn och vuxna som drabbas av annan ohälsa.

Global hälsokatastrof? Nu tar vi i från tårna ändå. Det är rätt konstigt att antalet hjärncancerfall inte ens har ökat under tiden mobilerna funnits. Ja, och t ex utomjordingar KAN faktiskt utgöra en risk också.

Vi vet i dag att strålningen skadar cellers DNA, skadar hjärnans celler och funktion, försämrar inlärningsförmåga och minne, orsakar huvudvärk, sömnsvårigheter och kan påverka hjärtat. Spermier blir missbildade.

Ok, nu byter vi ämne, nu pratar vi jonisk strålning dvs radioaktiv strålning som finns i Tjernobyl och Fukushima. Den ska man absolut inte dra in i skolorna. Hu.

Dessa effekter har påvisats för strålning långt under dagens gränsvärden. Om barn exponeras redan i fosterstadiet eller under den tidiga uppväxten kan hjärnan ta bestående skada eftersom den ännu utvecklas och skyddet som omger den är skörare.

Återigen en kvalificerad lögn. Och att barn skulle drabbas värre härrör från en bok Disconnected vars författare inte är seriös och ingen forskning överhuvudtaget har visat på att barns tunnare ”skal” är känsligare.

Detta kan bland annat medföra ökad risk för ADHD, som under de senaste 10 åren ökat flerfalt bland barn i Sverige.

Nu lägger vi på ytterligare symptom – ADHD… Inte en enda studie visar på detta, denna rad är ren spekulation i syfte att ”säkerställa” definitiva risker. Men det står ”kan” – ja, det kanske är utomjordingar som orsakar ADHD likaväl.

I rapporten BioInitiative 2012 publicerar 29 experter en komprimerad analys av 1800 forskningsrapporter (källa: bioinitiative.org/conclusions). Den visar skadliga effekter från mobiltelefoner, trådlösa bordstelefoner, läsplattor, trådlösa modem och basstationer.

Den första rapporten skrevs av en grupp av 14 ”forskare, researchers och folkhälsoexperterforskare” som själva valt ut ett antal rapporter som passade deras syften. Första gradens cherry picking – man väljer bara ut rapporter som passar syftet.

Här är en del av kritiken mot den första rapporten (som man givetvis hänvisar till i nya):

De Gezondheidsraad skriver:

Med tanke på det sätt på vilket BioInitiative-rapporten sammanställts, det selektiva urvalet av data och de tidigare nämnda tillkortakommandena, drar kommittén slutsatsen att Bioinitiative ”inte är en objektiv och balanserad studie av det nuvarande forskningsläget”.[11]

Australian Centre for Radiofrequency Bioeffects Research (ACRBR)
I december 2008 granskades rapporten av Australian Centre for Radiofrequency Bioeffects Research:

Generellt sett anser vi att Bioinitiative-rapporten inte för forskningen framåt, och vill därmed instämma med De Gezondheidsraad att rapporten ”inte är en objektiv och balanserad studie av det nuvarande forskningsläget”. Den visar endast på en mängd uppfattningar som inte är i enlighet med vetenskaplig konsensus och den tillhandahåller inte en analys som är tillräckligt kraftfull för att sätta vetenskaplig konsensus i tvivelsmål.
ACRBR påvisar också att det finns påståenden i rapporten som inte är i enlighet med vetenskaplig sed och att rapporten inte ger tillräckliga skäl till varför man skall frångå rådande syn till förmån för de åsikter som uttrycks i rapporten.

Europakommissionens samordningsgrupp för elektromagnetiska fälts hälsoeffekter, EMF-NET, avgav följande kommentarer om Bioinitativerapporten:

Rapporten saknar balans; ingenstans nämns ens förekomsten av rapporter som inte är i överensstämmelse med författarnas påståenden och slutsatser. Resultaten och slutsatserna skiljer sig kraftigt från nyligen genomförda nationella och internationella undersökningar av frågan. Om denna rapport skulle ha varit trovärdig skulle EMF vara orsak till ett urval av sjukdomar och subjektivt upplevda effekter.[13]

Frankrike: Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail
Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail, AFSSET, analyserade innehållet i rapporten och sade:

…kapitlen i rapporten är av ojämn karaktär och kvalitet. Vissa delar presenterar inte vetenskapliga data på ett balanserat sätt, analyserar inte kvaliteten på de källor som citeras eller återspeglar författarnas egna åsikter… [rapporten] …färgas av intressekonflikt i åtskilliga kapitel, visar inte på en gemensam inriktning och är skriven på ett militant sätt.[16]

Se gärna wiki-länken ovan. I den nya Bioinitiative 2012 rapporten hänvisar man till Lennart Hardell, och Hardell i sin tur hänvisar till Bioinitiative – han är säkerligen med där också.

Europarådet rekommenderar medlemsländerna att inte använda trådlös teknik i skolor och förskolor eftersom tekniken medför hälsorisker och barn är extra känsliga. I resolutionen daterad den 27 maj 2011 skrev Europarådet: ”Med tanke på människors ökande exponering för elektromagnetisk strålning, speciellt ungdomar och barn, skulle det kunna leda till extremt höga mänskliga och ekonomiska kostnader om man inte beaktar tidiga varningar.” Man bör (8.3) ”… utarbeta riktade informationskampanjer till lärare, föräldrar och barn för att göra dem uppmärksamma på de särskilda riskerna med tidig, ogenom­tänkt och långvarig användning”. Man bör ”för barn i allmänhet och speciellt i skolor och klassrum, prioritera trådbundna Internetanslutningar, samt att strikt reglera skolbarns användning av mobiltelefoner på skolområdet. (Källa: assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta11/ERES1815.htm)

Denna icke-bindande resolution drevs igenom pga lobbying och är alltså ett politiskt ställningstagande och har tyvärr inget med vetenskapen att göra. Tyvärr har denna resolution använts både som slagträ och ”bevis” – det hela är ett gigantiskt logiskt felslut (authority fallacy).

I Frankrike har nationalförsamlingen nyligen stiftat lagar som tar fasta på Europarådets rekommendation: Kabelnätverk ska prioriteras framför trådlös teknik. Trådlösa nätverk förbjuds på dagis för barn under 3 år och de ska stängas av i skolan då de inte aktivt används. Reklam för läsplattor och mobiler riktad till barn under 14 år förbjuds.

Ytterligare ett politiskt beslut. Vad har resten av Europas 48 länder beslutat? Att inte bry sig eftersom de lyssnar på forskarna.

Även förre Microsoft-chefen i Kanada, Frank Clegg, säger att barn aldrig ska vara nära en uppkopplad mobiltelefon eller läsplatta. (Källa: vitalitymagazine.com/article/invisible-threat).

Jaha, hur många miljoner säger tvärtom och f.d? Gör det honom speciellt trovärdig och om han ändå vore – vad har det med saken att göra?Är han ett bevis, då?

Norden borde följa Frankrikes och några andra länders exempel som vidtar åtgärder för att begränsa exponeringen och informera allmänheten om risker.

Varför?! Och som sagt, det finns inga entydiga risker med lågstrålande Wi-Fi.

Barnens framtida hälsa och välmående måste vara viktigare än nya tekniska möjligheter, vars följder för hälsan hittills inte beaktats av vare sig teknikentusiaster eller industri. Det är dags att de vuxna tar ansvar för barnens hälsa.

Det är dags att vi börja fokusera på verkligheten och sluta skrämma både vuxna och barn. Det är dags att ni slutar nu Strålskyddsstiftelsen, ni är mer skadliga än vilken lågfrekvent strålning som helst i och med att ni skapar psykosomatisk oro hos okunniga. Ni skadar dessutom förtroendet för vetenskapen och förvillar folk.

Rainer Nyberg, professor emeritus (pedagogik), Vasa (users.abo.fi/rnyberg/)
Mona Nilsson, vice ordförande, Strålskyddsstiftelsen, Sverige (stralskyddstiftelsen.se)
Erja Tamminen, författare, Helsingfors (sahkoailmassa.fi)
Lennart Hardell, professor, överläkare, Örebro (lennarthardell.wordpress.com)

Läs gärna STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETENS svar:
RELATERAT
Inga belägg för risker med trådlösa nätverkKategorier:blogg100, Wi-Fi

Taggar:

4 replies

  1. Bra att du orkar. Hoppas någon läser och klickar in sig på länkarna. Jag står för mitt förslag: röda vimplar så fort det är strålning på g! Hoppsan, stänga av teven, ojdå stäng av radion, jäklars, langa mikron, sablar använd inte dammsugaren etc. Ps. Men vaf!? Vanlig jädra värme är ju strålning det också. Bygg en igloo!

  2. I’d like to find out more? I’d love to find out some additional information.

Trackbacks

  1. Genomgång: Inga bevis i 100 rapporter som Strålskyddsstiftelsen refererar till | christerhellberg

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: