Skrämselpropagandan fortsätter

Igen och igen publicerar seriösa tidningar detta dravel, dessa lögner. Nu senast tog Skolvärlden in skiten.
Debatt Besluten att införa trådlös teknik i skolorna har gjorts så snabbt att man glömt dess risker, trots att teknikens stora hälsofaror är allt mer klarlagda, skriver Rainer Nyberg, Mona Nilsson, Erja Tamminen och Lennart Hardell.

20140403-142929.jpg

Att rida på att folk tror att allt går så snabbt numera plockar säkerligen poänger hos vissa. Då är det så lätt att man glömmer faror. Nej, området är sjukt beforskat och kartlagt numera och man har inte hittat några som helst belägg för hälsorisker. Debattartikeln (ej fakta således) skrivs av personer med koppling till ”Årets förvillare 2013”: Strålskyddsstiftelsen.

I snabb takt har trådlösa nätverk, trådlösa datorer och läsplattor invaderat skolor och förskolor.

Det är en invasion gott folk av främmande makt nästan.

Besluten att införa tekniken har gjorts så snabbt att man glömt dess risker, trots att den trådlösa teknikens stora hälsofaror är allt mer klarlagda.

Inte en enda hälsorisk är kartlagd.

All trådlös teknik som ingår i exempelvis läsplattor, mobiler, bärbara datorer, mobilmaster och trådlösa nätverk sänder ut radiofrekvent elektromagnetisk strålning (mikrovågor) som sedan 2011 bedömts vara ”möjligen cancerframkallande” klass 2B av WHO:s cancerforsk­nings­institut IARC.

Mmm, den LÄGSTA klassificeringen man kan ha och eftersom folk är oroliga låter man den ligga där bland inlagda grönsaker, kemtvätt mm. Och märk väl ”möjligen” inte ”troligen”.

I dag finns det så starka belägg för att strålning­en orsakar cancer att bedömningen kan skärpas till klass 1, cancerframkallande för människor, i samma klass som asbest och tobak. (Källa: ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24192496)

Nej, detta är ren lögn och desinformation – att sedan koppla till asbest och tobak är ett fult knep så att man ska överföra dessa säkra och belagda risker. Artikeln som man hänvisar till är Lennart Hardells egen som man otaliga gånger avfärdat bl a pga av att studien baseras på intervjuer av cancerpatienter som hävdar att det just är mobiltelefonernas fel. Och dessutom har ju denna typ av cancer inget med wi-fi att göra oavsett. Läs gärna denna artikel.

Den radiofrekventa elektromagnetiska strålningen från den trådlösa tekniken vid nuvarande och planerad användning kan leda till en global hälsokatastrof i form av många nya cancerfall och många barn och vuxna som drabbas av annan ohälsa.

Global hälsokatastrof? Nu tar vi i från tårna ändå. Det är rätt konstigt att antalet hjärncancerfall inte ens har ökat under tiden mobilerna funnits. Ja, och t ex utomjordingar KAN faktiskt utgöra en risk också.

Vi vet i dag att strålningen skadar cellers DNA, skadar hjärnans celler och funktion, försämrar inlärningsförmåga och minne, orsakar huvudvärk, sömnsvårigheter och kan påverka hjärtat. Spermier blir missbildade.

Ok, nu byter vi ämne, nu pratar vi jonisk strålning dvs radioaktiv strålning som finns i Tjernobyl och Fukushima. Den ska man absolut inte dra in i skolorna. Hu.

Dessa effekter har påvisats för strålning långt under dagens gränsvärden. Om barn exponeras redan i fosterstadiet eller under den tidiga uppväxten kan hjärnan ta bestående skada eftersom den ännu utvecklas och skyddet som omger den är skörare.

Återigen en kvalificerad lögn. Och att barn skulle drabbas värre härrör från en bok Disconnected vars författare inte är seriös och ingen forskning överhuvudtaget har visat på att barns tunnare ”skal” är känsligare.

Detta kan bland annat medföra ökad risk för ADHD, som under de senaste 10 åren ökat flerfalt bland barn i Sverige.

Nu lägger vi på ytterligare symptom – ADHD… Inte en enda studie visar på detta, denna rad är ren spekulation i syfte att ”säkerställa” definitiva risker. Men det står ”kan” – ja, det kanske är utomjordingar som orsakar ADHD likaväl.

I rapporten BioInitiative 2012 publicerar 29 experter en komprimerad analys av 1800 forskningsrapporter (källa: bioinitiative.org/conclusions). Den visar skadliga effekter från mobiltelefoner, trådlösa bordstelefoner, läsplattor, trådlösa modem och basstationer.

Den första rapporten skrevs av en grupp av 14 ”forskare, researchers och folkhälsoexperterforskare” som själva valt ut ett antal rapporter som passade deras syften. Första gradens cherry picking – man väljer bara ut rapporter som passar syftet.

Här är en del av kritiken mot den första rapporten (som man givetvis hänvisar till i nya):

De Gezondheidsraad skriver:

Med tanke på det sätt på vilket BioInitiative-rapporten sammanställts, det selektiva urvalet av data och de tidigare nämnda tillkortakommandena, drar kommittén slutsatsen att Bioinitiative ”inte är en objektiv och balanserad studie av det nuvarande forskningsläget”.[11]

Australian Centre for Radiofrequency Bioeffects Research (ACRBR)
I december 2008 granskades rapporten av Australian Centre for Radiofrequency Bioeffects Research:

Generellt sett anser vi att Bioinitiative-rapporten inte för forskningen framåt, och vill därmed instämma med De Gezondheidsraad att rapporten ”inte är en objektiv och balanserad studie av det nuvarande forskningsläget”. Den visar endast på en mängd uppfattningar som inte är i enlighet med vetenskaplig konsensus och den tillhandahåller inte en analys som är tillräckligt kraftfull för att sätta vetenskaplig konsensus i tvivelsmål.
ACRBR påvisar också att det finns påståenden i rapporten som inte är i enlighet med vetenskaplig sed och att rapporten inte ger tillräckliga skäl till varför man skall frångå rådande syn till förmån för de åsikter som uttrycks i rapporten.

Europakommissionens samordningsgrupp för elektromagnetiska fälts hälsoeffekter, EMF-NET, avgav följande kommentarer om Bioinitativerapporten:

Rapporten saknar balans; ingenstans nämns ens förekomsten av rapporter som inte är i överensstämmelse med författarnas påståenden och slutsatser. Resultaten och slutsatserna skiljer sig kraftigt från nyligen genomförda nationella och internationella undersökningar av frågan. Om denna rapport skulle ha varit trovärdig skulle EMF vara orsak till ett urval av sjukdomar och subjektivt upplevda effekter.[13]

Frankrike: Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail
Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail, AFSSET, analyserade innehållet i rapporten och sade:

…kapitlen i rapporten är av ojämn karaktär och kvalitet. Vissa delar presenterar inte vetenskapliga data på ett balanserat sätt, analyserar inte kvaliteten på de källor som citeras eller återspeglar författarnas egna åsikter… [rapporten] …färgas av intressekonflikt i åtskilliga kapitel, visar inte på en gemensam inriktning och är skriven på ett militant sätt.[16]

Se gärna wiki-länken ovan. I den nya Bioinitiative 2012 rapporten hänvisar man till Lennart Hardell, och Hardell i sin tur hänvisar till Bioinitiative – han är säkerligen med där också.

Europarådet rekommenderar medlemsländerna att inte använda trådlös teknik i skolor och förskolor eftersom tekniken medför hälsorisker och barn är extra känsliga. I resolutionen daterad den 27 maj 2011 skrev Europarådet: ”Med tanke på människors ökande exponering för elektromagnetisk strålning, speciellt ungdomar och barn, skulle det kunna leda till extremt höga mänskliga och ekonomiska kostnader om man inte beaktar tidiga varningar.” Man bör (8.3) ”… utarbeta riktade informationskampanjer till lärare, föräldrar och barn för att göra dem uppmärksamma på de särskilda riskerna med tidig, ogenom­tänkt och långvarig användning”. Man bör ”för barn i allmänhet och speciellt i skolor och klassrum, prioritera trådbundna Internetanslutningar, samt att strikt reglera skolbarns användning av mobiltelefoner på skolområdet. (Källa: assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta11/ERES1815.htm)

Denna icke-bindande resolution drevs igenom pga lobbying och är alltså ett politiskt ställningstagande och har tyvärr inget med vetenskapen att göra. Tyvärr har denna resolution använts både som slagträ och ”bevis” – det hela är ett gigantiskt logiskt felslut (authority fallacy).

I Frankrike har nationalförsamlingen nyligen stiftat lagar som tar fasta på Europarådets rekommendation: Kabelnätverk ska prioriteras framför trådlös teknik. Trådlösa nätverk förbjuds på dagis för barn under 3 år och de ska stängas av i skolan då de inte aktivt används. Reklam för läsplattor och mobiler riktad till barn under 14 år förbjuds.

Ytterligare ett politiskt beslut. Vad har resten av Europas 48 länder beslutat? Att inte bry sig eftersom de lyssnar på forskarna.

Även förre Microsoft-chefen i Kanada, Frank Clegg, säger att barn aldrig ska vara nära en uppkopplad mobiltelefon eller läsplatta. (Källa: vitalitymagazine.com/article/invisible-threat).

Jaha, hur många miljoner säger tvärtom och f.d? Gör det honom speciellt trovärdig och om han ändå vore – vad har det med saken att göra?Är han ett bevis, då?

Norden borde följa Frankrikes och några andra länders exempel som vidtar åtgärder för att begränsa exponeringen och informera allmänheten om risker.

Varför?! Och som sagt, det finns inga entydiga risker med lågstrålande Wi-Fi.

Barnens framtida hälsa och välmående måste vara viktigare än nya tekniska möjligheter, vars följder för hälsan hittills inte beaktats av vare sig teknikentusiaster eller industri. Det är dags att de vuxna tar ansvar för barnens hälsa.

Det är dags att vi börja fokusera på verkligheten och sluta skrämma både vuxna och barn. Det är dags att ni slutar nu Strålskyddsstiftelsen, ni är mer skadliga än vilken lågfrekvent strålning som helst i och med att ni skapar psykosomatisk oro hos okunniga. Ni skadar dessutom förtroendet för vetenskapen och förvillar folk.

Rainer Nyberg, professor emeritus (pedagogik), Vasa (users.abo.fi/rnyberg/)
Mona Nilsson, vice ordförande, Strålskyddsstiftelsen, Sverige (stralskyddstiftelsen.se)
Erja Tamminen, författare, Helsingfors (sahkoailmassa.fi)
Lennart Hardell, professor, överläkare, Örebro (lennarthardell.wordpress.com)

Läs gärna STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETENS svar:
RELATERAT
Inga belägg för risker med trådlösa nätverkKategorier:blogg100, Wi-Fi

Etiketter:

13 svar

 1. Bra att du orkar. Hoppas någon läser och klickar in sig på länkarna. Jag står för mitt förslag: röda vimplar så fort det är strålning på g! Hoppsan, stänga av teven, ojdå stäng av radion, jäklars, langa mikron, sablar använd inte dammsugaren etc. Ps. Men vaf!? Vanlig jädra värme är ju strålning det också. Bygg en igloo!

  • Mm, och vi ska inte tala om kroppsstrålningen – mycket starkare än Wi-Fi.

   • Värmestrålning är inte WiFi som 2,4 GHz eller 5 GHz. Värmestrålning från en kropp är inte artificiell strålning, Värmestrålning är IR med våglängder under millimetervågen. Det är stor skillnad på våglängders biologiska påverkan. WiFi tillhör decimetervågen som är den mest skadliga våglängden. Trist med all okunskap. Läs denna samlingsrapport från 1972: underlag 1000 vetenskapliga studier. https://solveig21miljoblogg.files.wordpress.com/2014/12/russian-hygienic_problems_of_the_effect_of_microwave_electromagnetic_fields_on_the_body.pdf

   • Ja, verkligen trist med okunskap. Wi-fi är INTE joniserande strålning som i verkligheten är den strålning som är farlig. Värmestrålning från en laptop eller från en värmande katt kan möjligen vara farlig – man bränner sig helt enkelt eller får ett par klor i sig.

    Nej, tack. Jag förlitar mig hellre på de nya studier som ständigt kommer och som fortfarande inte har lyckats påvisa varken samband till cancer eller andra allvarlig hälsorisker. Jag välkomnar givetvis fler studier – det är alltid bra med kunskap. Jag skulle även vilja att man forskade på hur ständig oro och stress påverkar hälsan. Finns det ett samband mellan skräckpropaganda och ohälsa t ex hos el-överkänsliga?

   • Upplysningsvis finns det tusentals nya rapporter som bevisar allvarliga hälsoeffekter av artificiell mikrovågsstrålning. Var så god gå in och plugga på: http://www.powerwatch.org.uk/science/studies.asp#top

    Sedan, vem har sagt att WiFi är joniserande strålning? WiFi är artificiell mikrovågsstrålning (tillverkad i en oscillator) inom icke-joniserande strålning, som utnyttjar våglängderna 2,4 GHz och 5 GHz, som jag sa tidigare. Enligt Max Plancks teori är vågrörelsen en foton, alltså materia, alltså en partikel (kvanta).

    IR-strålning, är elektromagnetisk strålning inom våglängdsområdet 700 nm till 1 mm. IR-ljus är värme strålning upplysningsvis. Nattaktiva djur kan se IR-ljus (värmestrålning).

    Mikrovågor är våglängder 1m – 1mm och de våglängder man nyttjar i den nya digitala tekniken (som pulsar) ligger främst inom våglängderna 50 cm – 5 cm vilket är frekvenserna 800 MHz – 6GHz. Den strålningen är flera miljarder högre än den naturliga bakgrundsbruset runt 0,000 000 5 µW/m2 för radiofrekvent strålning i effekttäthet. Effekttäthet betyder, energiflöde genom en yta per sekund i detta fall 1 kvadratmeter.

    Dessa våglängder passerar genom kroppsvävnaden, genom tyg, väggar mm. Alltså det är flera miljarder högre energi som passera genom kroppens vävnad, sedan vi började bygga ut de nya digitala trådlösa systemen i mitten på 1990-talet. Vi saknar biologiskt skydd mot, dessa våglängder eftersom det knappt finns naturligt på jorden. Vi har biologiskt skydd mot det naturliga UV-ljuset.

    Det synliga ljuset ligger inom våglängderna 380 – 750 nanometer vilket motsvarar frekvenserna 789,5 – 400,5 terahertz. Dessa våglängder/frekvenser kan ögat registrera. Synligt ljus passerar genom fönsterglas och mycket tunna textilier, dock dämpas det synliga ljuset av moln och tjocka tyger. Det synliga ljuset dämpas även av bladen på träden och kan inte tränga genom animalisk vävnad. Man blir inte solbränd av strålning från det synliga och infraröda (IR) området.

    SSM skriver på sin webbsida: ”Radiofrekvent strålning omfattar mikrovågor, radiovågor och lågfrekventa elektromagnetiska fält. Större delen av denna typ av strålning är skapad på konstgjord väg” . http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/start/Om-stralning/Ickejoniserande-stralning/

   • I kampen mot långa standardinlägg kämpar jag. Om jag får ytterligare ett svar i denna tråd flyttar jag över till ett nytt blogginlägg. Tack för intresset, Solveig. Solveigs i kursiv text, mina svar i vanlig.

    Upplysningsvis finns det tusentals nya rapporter som bevisar allvarliga hälsoeffekter av artificiell mikrovågsstrålning. Var så god gå in och plugga på: http://www.powerwatch.org.uk/science/studies.asp#top

    Ja och tack för länktipset. Länkarna man får är oftast översvämmande för de flesta men inte för mig. Men det förvånar mig fortfarande att du liksom andra som hänvisar till vetenskapliga artiklar inte ens orkar läsa dem. Ni orkar inte inte se skillnad på rubriker och slutsatser. Ni förväntar er att man ska se den långa listan och sedan dra ERA slutsatser. Nej, jag tror inte på den icke-vetenskapliga metoden. Har du ens läst nån av dem? Denna t ex?

    Masuda H et al, (May 2015) No Dynamic Changes in Blood-brain Barrier Permeability Occur in Developing Rats During Local Cortex Exposure to Microwaves

    Eller någon av den över 100 rapporter som Strålskyddsstiftelsen refererar till? Här är en länk om du orkar till min granskning:

    https://christerhellberg.com/2015/01/25/genomgang-inga-bevis-i-100-rapporter-som-stralskyddsstiftelsen-refererar-till/

    Sedan, vem har sagt att WiFi är joniserande strålning?

    Ingen säkert eftersom det vore ren idioti, men lik förbaskat raddas symptom upp som om det vore joniserande strålning:

    • Huvudvärk
    • Sömnstörningar
    • Onormal trötthet
    • Tinnitus
    • Värk i hjärtat/tryck över bröstet, hjärtarytmier, hög puls
    • Andnöd
    • Yrsel
    • Koncentrationsproblem
    • Minnesstörningar
    • Nedstämdhet och depressioner
    • Stresskänsla
    • Ökad irritation, aggressivitet
    • Ångestattacker
    • Svettningar
    • Hudutslag
    • Inflammationer och försämrat immunförsvar
    • Ökad allergiförekomst
    • Synrubbningar, ljuskänslighet
    • Värk i nacke, muskler och leder
    • Sköldkörtelrubbningar och påverkan på hormonsystemet
    Lägg därtill då cancer i alla dess former, jordens undergång och säkert lite till.

    WiFi är artificiell mikrovågsstrålning (tillverkad i en oscillator) inom icke-joniserande strålning, som utnyttjar våglängderna 2,4 GHz och 5 GHz, som jag sa tidigare. Enligt Max Plancks teori är vågrörelsen en foton, alltså materia, alltså en partikel (kvanta).

    Eh, ja.. artificiell? Oscillator-tillverkad Inte oscillerande strålning då? Och man strålar alltså partiklar från wi-fi-routrar? Är en partikel nu kvanta? Är en foton materia? Strömmar man alltså materia och fotoner eller kvanta från wifi-routrar? Förutom de signaler som skickas så skickas även hemliga kvanta som omvandlas till materia på vägen och sedan in i våra kroppar? Till skillnad från de vanliga fotnoterna och UV-ljuset som ger oss cancer då? Finns det nån studie kring detta som man kan läsa? Det vore oerhört intressant och dessutom rätt revolutionerande.

    IR-strålning, är elektromagnetisk strålning inom våglängdsområdet 700 nm till 1 mm. IR-ljus är värme strålning upplysningsvis. Nattaktiva djur kan se IR-ljus (värmestrålning).

    Jaha? Och våra TV-apparater kan också se ljuset och kvant-materian som skapas då? Hur lyckas djuren med det tro? Fast det här är väl den naturliga delen av resonemanget kan jag tro, till skillnad från det artificiella.

    Mikrovågor är våglängder 1m – 1mm och de våglängder man nyttjar i den nya digitala tekniken (som pulsar) ligger främst inom våglängderna 50 cm – 5 cm vilket är frekvenserna 800 MHz – 6GHz. Den strålningen är flera miljarder högre än den naturliga bakgrundsbruset runt 0,000 000 5 µW/m2 för radiofrekvent strålning i effekttäthet. Effekttäthet betyder, energiflöde genom en yta per sekund i detta fall 1 kvadratmeter.

    Det är här skon klämmer extra mycket. Miljarder mycket ofarlig strålning är lika mycket nanomånga ungefär. Och bakgrundsbrus? Är det UV-strålningen det? Eller solljuset eller ljudet från klagande grannar? El-master kanske?

    Dessa våglängder passerar genom kroppsvävnaden, genom tyg, väggar mm.

    Ja, de passerar genom allt möjligt och påverkar inget – det är kanon.

    Alltså det är flera miljarder högre energi som passera genom kroppens vävnad, sedan vi började bygga ut de nya digitala trådlösa systemen i mitten på 1990-talet.

    Eh, nej. Marginell skillnad – ökande solljus däremot är rätt farligt förutom, gud förbjude, gamma-bursts. Då har vi inte en chans.

    Vi saknar biologiskt skydd mot, dessa våglängder eftersom det knappt finns naturligt på jorden. Vi har biologiskt skydd mot det naturliga UV-ljuset.

    Eh, nej, vi har inget skydd emot UV-strålning som bevisat ger bl a dödlig hudcancer t ex Tage Danielsson, Bob Marley, Eva Cassidy och Peter Ragnmar. Och att det inte finns på jorden motsäger väl de flesta data kring cancer och andra sjukdomar som INTE ökat sedan mobiltelefonernas införande eller 3/4G-nätens införande.

    Det synliga ljuset ligger inom våglängderna 380 – 750 nanometer vilket motsvarar frekvenserna 789,5 – 400,5 terahertz.

    Dessa våglängder/frekvenser kan ögat registrera. Synligt ljus passerar genom fönsterglas och mycket tunna textilier, dock dämpas det synliga ljuset av moln och tjocka tyger. Det synliga ljuset dämpas även av bladen på träden och kan inte tränga genom animalisk vävnad. Man blir inte solbränd av strålning från det synliga och infraröda (IR) området.

    Nej, så därför ligger folk helt öppet och solar, njuter och tar risken – helt idiotiskt år efter år, med dokumenterade effekter. Denna strålning varje dag, som skänker all jordens liv dess föda med TERAHertz ska vi alltså strunta i, i en ren jämförelse då. 1000 gånger mer än alla GHz på 10 meters, eller 2 kms eller 2 mils avstånd. Detta ljus kan vi se och denna strålning är ok, medan den andra ”tekniska strålningen” då som varken kropp, ögon eller forskare kan se effekter av, DEN ska vi vara rädda för. Wow.

    SSM skriver på sin webbsida: “Radiofrekvent strålning omfattar mikrovågor, radiovågor och lågfrekventa elektromagnetiska fält. Större delen av denna typ av strålning är skapad på konstgjord väg” . http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/start/Om-stralning/Ickejoniserande-stralning/

    Ja, och? Så kokar vi ihop detta handlar det om konstgjord och ”naturlig” strålning då. Man är teknikmotståndare i största allmänhet och räds den tekniska utvecklingen. Jag köper inte resonemanget överhuvudtaget. Det är nog bättre att fokusera på andra mer farliga saker och framför allt att se till att vi gör något vettigt med tekniken. Att bemöta detta inlägg är nog inte rätt medicin enligt den principen, men någon måste. Varje dag.

   • Du är verkligen okunnig Christer. Man nyttjar mikrovågor i den nya digitala tekniken Inte10 meter och kilometerlånga vågor. Mikrovågor börjar vid 300 MHZ och är 1 meter och slutar vid 300 GHz vilket är 1 mm

    Decimetervågen
    300 MHz =1 m
    800 MHz = 50 cm (4G, 5G)
    900 MHz = 40 cm (GSM, 3G, 4G, 5G)
    1 GHz = 30 cm
    1,8 GHz (GSM, 4G, 5G, babyvakter)
    2 GHz = 15 cm
    2,1 GHz ( 3G, 4G)
    2,4 GHz = 12,5 cm (WiFi)
    2,6 GHz (4G, 5G) (här ungefär börjar referensvärdet 10 watt per kvadratmeter enligt SSM)
    3 GHz = 10 cm
    Centimetervågen
    3 GHz = 10 cm
    5 GHz = 6 cm (WiFi)
    6 GHz = 5 cm (5G)
    7,5 GHz = 4 cm
    10 GHz = ~2 cm
    30 GHz = 1 cm
    Millimetervågen
    30 GHz = 1 cm Sensorteknik för helikopter
    100 GHz (5G)
    120 GHz = 2,5 mm
    300 GHz = 1 mm

   • Wow, och exakt när kan vi korrelera dessa siffror mot hälsorisker jämfört med UV-strålning?

 2. I’d like to find out more? I’d love to find out some additional information.

 3. Om du vet att det finns stor och belagd forskning som visar att millimeter vågor på hög frekvens -5g är helt ofarlig för natur och människor, lägg ut länkar till de verifierade forskningsresultaten isåfall. Det är just det som är grejen det finns ingen verifierad forskning som visar att det är ofarligt för människor o natur, trots det gör man nu stora ingrepp och experiment på natur och hälsa genom att släppa denna teknik över hela klotet snart utan att faktiskt veta konsekvenserna för människors hälsa och påverkan på ex fåglar o insekter.

  • Det går liksom inte bevisa att tomten är ofarlig, eller aliens eller inlagd gurka. Bevisbördan ligger på att visa att något att farligt genom studier – hittills har ingen studie (av över säkert 25.000 st) visat på verifierbara skador. Studier kring 5g visar snarare på mindre ”påverkan” än tidigare 3-4g.
   Strålsäkerhetsmyndigheten sammanfattar:
   ”Kunskapsläget i dag
    Finns inget vetenskapligt stöd för att låga nivåer RF exponering i samband med
   mobiltelefoni eller annan trådlös kommunikation orsakar symptom.
    Det finns vetenskapligt stöd för nocebo-effekt – en förväntanseffekt. Man
   förväntar sig en effekt när man känner till att man är exponerad, och denna
   förväntan leder till att kroppen reagerar och symptom uppstår.
    Inte vetenskapligt etablerat att låga nivåer RF-exponering orsakar cancer. Ett fåtal
   studier antyder detta, men man kan inte utesluta andra förklaringar, som
   systematiska fel eller slumpmässig variation.
    Det finns inte vetenskapligt stöd för effekter på andra hälsofall vid låga
   exponeringsnivåer (under referensvärden).”

 4. Det är felaktig information som upprör. Det är en erfarenhet från produktutveckling som sker på utvecklingsavdelningar.
  Min erfarenhet som en produktutvecklare är att vi rättar oss efter med stark ton utformade säkerhetsbestämmelser, säkerhetsföreskrifter redan under en utvecklingsprocess.
  Att vara vårdslös leder till oanade konsekvenser.

  Alla strålningskällor ska märkas! En varningsskylt ger också en allmänhet att på ett objektivt sätt förhålla sig till en produkt från en icke seriös tillverkare.
  Man skiljer på joniserande eller icke-joniserande strålning genom att använda olika symboler. Det är en strålning.

  Det finns inga vetenskapliga belägg eller bevis för att en mikrovågsstrålning eller att en ökad mikrovågsstrålning i 5G är säker. Att man bör beakta, ta hänsyn till, vara uppmärksamma på de gällande säkerhetsbestämmelser, säkerhetsföreskrifter vi som land har bundit oss till i folkrätten och gällande maskindirektiv för maskintekniska produkter.
  Det finns inga vetenskapliga belägg eller bevis för att en mikrovågsstrålning eller att en ökad mikrovågsstrålning i 5G är säker. Således har en mikrovågsteknik inget godkännande i de regler som gäller för en säker produktutveckling. 5G utbyggnaden följer inte våra säkerhetsbestämmelser, säkerhetsföreskrifter.
  Min erfarenhet som en produktutvecklare är att vi rättar oss efter med stark ton utformade säkerhetsbestämmelser, säkerhetsföreskrifter redan under en utvecklingsprocess.
  Att vara vårdslös leder till oanade konsekvenser.
  Mellan åren 1976-1979 testade vi och experimenterade med produkter och en mikrovågsteknik bestående av mikrovågsugnar samt stora mikrovågsrum för utdrivning av fukt ur timmerstockar.
  Liknande den teknik man nu testar på nytt uppe i Umeå, IUC:n, Universitet Luleå, Skellefteå.

  Vi fick ett förbud mot att tillverka mikrovågor 1979 och mikrovågsutvecklingen och produktionen lades ned. Tekniken finns nu på Husqvarna teknik museum för ett återseende.

  • Orsak: Att vi inte fick stopp på mikrovågsläckagen vid luckan, vilket var allvarligt då skador började rapporteras in.

  Faktasammanställning krävs alltid som bevis:
  • Teknisk dokumentation behövs för att bevisa att produkten är tillverkad enligt kraven i och ett av kraven är bland annat att riskanalys görs.
  • Den tekniska dokumentationen ska rikta sig till en användare av en produkt.
  • Förhållningsordern ska ange för en tillverkare, importörer och distributörer de grundläggande hälso- och säkerhetskrav som gäller för produkter.
  • Förhållningsordern för en produkt anger de grundläggande säkerhets- och hälsokraven gällande säkerhet som skall vara uppfyllda för olika typer av produkter innan de får användas.

  Strålskyddsstiftelsen (SSS) äger den enda informationen duglig för att användas i en teknisk dokumentation.

Trackbacks

 1. Genomgång: Inga bevis i 100 rapporter som Strålskyddsstiftelsen refererar till | christerhellberg

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: